MINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA

Koulutus ratkaisee

"Tutkimustiedon ja muun muassa PISA-tulosten mukaan koulutuksellisen tasa-arvon rapautumisesta on selviä merkkejä. Koulu ei enää kykene tasoittamaan perhe- ja kulttuuritaustasta johtuvia eroja niin kuin ennen. Matala koulutustaso periytyy sukupolvelta toiselle.

Enemmistö suomalaisista voi paremmin kuin koskaan ja elintaso on noussut. Suomessa on kuitenkin kasvava joukko ihmisiä, joiden mahdollisuudet rakentaa hyvää elämää ja turvaa ovat yhä heikommat. He, jotka hyötyisivät koulutuksesta eniten, saavat sitä kaikkein vähiten."

Kaikille lapsille ja nuorille tuleekin turvata tasa-arvoinen mahdollisuus oppia. Tämä tasa-arvoinen oppiminen alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tulee muuttaa asteittain maksuttomaksi kaikille. Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakennetaan.

Perusopetuksen laatu ja tasa-arvoisuus ovat heikentyneet tehtyjen leikkausten vuoksi, eikä tilannetta korjata ilman tuntuvia panostuksia.

Peruskoulun jälkeen opiskelu ei saisi vaarantua oppimateriaalien kustannusten tai muiden toimeentuloon liittyvien ongelmien vuoksi. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaikille nuorille tulee taata peruskoulun jälkeen opiskelupaikka. Jos tuossa iässä nuori jää yksin, ilman kenenkään tukea, ilman koulupaikkaa, yksin kotiin kenties vain pelikone seuranaan, tuloksena on syrjäytyminen.

Meillä ei ole varaa antaa nuorten syrjäytyä.

Ei yhdenkään nuoren.

Ilman vahvaa panostusta koulutukseen ja tutkimukseen emme pärjää myöskään kansainvälisessä kilpailussa. 


Lapsiperheille hyvä elämä

Aikamme asettaa yhä enemmän haasteita vanhemmuudelle. Stressi ja uupumus näkyvät juuri lapsiperheiden arjessa. Kuormitusta koetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Perhe on tärkein kasvuympäristö lapselle ja nuorelle. Perheiden ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin silloin, kun omat voimat eivät riitä. Erilaiset lapsiperhepalvelut ovat silloin avain asemassa auttamassa perheitä selviämään arjen tilanteissa.


Turvallinen arki syntyy yksinkertaisista asioista: ajan antamisesta lapselle, mukavien hetkien viettämisestä yhdessä ja läsnäolosta. Laitetaan ja syödään yhdessä kotiruokaa, luetaan yhdessä ja ääneen kirjoja, jutellaan, liikutaan lähiluonnossa - ollaan läsnä. Jokainen vuosi lapsen elämässä on hänen kehittymisensä ja tulevaisuutensa kannalta merkittävä.

Arjen tärkeimpiä asioita on kuulluksi tuleminen ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Vanhempien onnellisuus heijastuu lapsiin ja auttaa heitä kehittymään tasapainoisiksi nuoriksi ja aikuisiksi.

Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen vähentää perheen stressiä ja tuo arjen hyvinvointia.

Sosiaaliturvaa on kehitettävä niin, että se pystyy paremmin tukemaan ihmisiä elämäntilanteissa, joissa työ, opiskelu, vapaa-aika ja vastuu omaisista limittyvät toisiinsa.

Itä-Suomen tulee säilyä elinvoimaisena ja  hyvänä asuinpaikkana


Miten saamme ihmiset pysymään täällä ja miten voimme houkutella uusia asukkaita tänne? Siinä on paljon tekemistä kunnilla ja yrityksillä. Valtion tulee  omilla toimillaan pitää koko Suomi elinvoimaisena. Valtion tekemät päätökset liikenneratkaisuissa ja valtion laitosten sijoittamisessa  maakuntaan ovat merkittäviä asioita koko Suomen pitämisessä asuttuna.

Haluan, että Itä-Suomi säilyy elinvoimaisena ja hyvänä paikkana elää myös lapsenlapsillemme ja heidän lapsilleen. Ja sen eteen olen valmis tekemään työtä.


Ikäihmisten arki pitää turvata

Ihmiset, jotka rakentaneet Suomea ja tehneet työtä koko elämänsä ajan, ansaitsevat ikääntyessään turvallisen ja arvokkaan vanhuuden.

Eläkeköyhyys on todellisuutta tämän päivän Suomessa. Melkein puoli miljoonaa eläkeläistä elää köyhyysrajan alapuolella.  Varsinkin naiset kärsivät eläkeköyhyydestä.  On välttämätöntä saada pieniin eläkkeisiin korotusta.

Vanhuspalveluissa on palvelut räätälöitävä yksilön tarpeiden mukaan.