Kuntavaalit

Ehdolla Kuopion kaupunginvaltuustoon

Kuuntelen, välitän ja vaikutan

Liityin puolueen jäseneksi n 15 vuotta sitten. Jo ennen jäseneksi liittymistä arvoni ja ajatukseni olivat sosialidemokraattien arvojen mukaiset. On helppoa tunnustaa nämä arvot ja aatteet.

SDP:n ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden. Meille demareille tärkeää on työ ja työelämä, julkiset palvelut ja turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen. 

Päätin lähteä ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin. Haluan antaa osaamiseni ja tietämykseni kuopiolaisten hyväksi. Vielä on paloa ja halua vaikuttaa paremman Kuopion luomisessa.


Olen toiminut Kuopion politiikassa vuodesta 2008. Ensimmäisellä kerralla pääsin varavaltuutetuksi ja sitten neljän vuoden päästä, vuonna 2012 tulin valituksi kaupunginvaltuustoon samoin kuin vuonna 2016. Tällä valtuustokaudella olen ollut myös kaupunginhallituksen jäsen. Kaupunginhallitus on ollut minulle politiikan oppikoulu. Kaupunginhallistuksen jäsenen pitää perehtyä todella moniin asioihin kaupungissa, kaavoituksesta, elinkeinoelämään ja varhaiskasvatuksesta kansainväliseen yhteistyöhön. Pitää pystyä näkemään kaupunki kokonaisuutena.


Mielestäni hyvän elämän perusta luodaan kunnissa, lähellä ihmistä.Monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatus-ja koulutuspalvelut takaavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia. Terveelliset ja turvalliset tilat ovat jokaisen päiväkotilapsen, koululaisen ja työntekijän oikeus. Lasten ja nuorten pitää päästä jatkossa terapiapalveuihin huomattavasti nopeammin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollistavat meille kaikille hyvän hoidon sairauden tai muun vastoinkäymisen kohdatessa. Inhimillinen vanhuus on jokaisen perusoikeus. Hyvin suunnitellut ja turvalliset asuinympäristöt sekä vapaa-ajan palvelut tuovat mukanaan viihtymistä, harrastusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Haluan olla mukana rakentamassa sellaista kotikaupunkia jossa meillä kaikilla on hyvä olla ja myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. On tärkeää että Kuopio kasvaa ja kehittyy. Jatkossakin on huolehdittava siitä, että Kuopiossa on hyvät olosuhteet yrittää ja luoda uusia työpaikkoja.

Kaupungin tulee tulevaisuudessa pystyä olemaan huokutteleva työnantaja. Henkilökunnan työhyvinvointiin pitää kiinnittää enemmän huomiota. Työhyvinvointi liittyy aina työhön. Olleellista on ns ihmisenkokoinen työmäärä, asialliset työolot, kunnolliset työvälineet, hyvä johtaminen ja henkilökunnan kuunteleminen sekä mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen.