Lapsiperheille hyvä elämä

27.12.2018

LAPSIPERHEEN ARKI

Aikamme asettaa yhä enemmän haasteita vanhemmuudelle. Stressi ja uupumus näkyvät juuri lapsiperheiden arjessa. Kuormitusta koetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa. Perhe on tärkein kasvuympäristö lapselle ja nuorelle. Perheiden ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin silloin, kun omat voimat eivät riitä. Erilaiset lapsiperhepalvelut ovat silloin avain asemassa auttamassa perheitä selviämään arjen tilanteissa.

Turvallinen arki syntyy yksinkertaisista asioista: ajan antamisesta lapselle, mukavien hetkien viettämisestä yhdessä ja läsnäolosta. Laitetaan ja syödään yhdessä kotiruokaa, luetaan yhdessä ja ääneen kirjoja, jutellaan, liikutaan lähiluonnossa - ollaan läsnä. Jokainen vuosi lapsen elämässä on hänen kehittymisensä ja tulevaisuutensa kannalta merkittävä.

Arjen tärkeimpiä asioita on kuulluksi tuleminen ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Vanhempien onnellisuus heijastuu lapsiin ja auttaa heitä kehittymään tasapainoisiksi nuoriksi ja aikuisiksi.

Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen vähentää perheen stressiä ja tuo arjen hyvinvointia.

Sosiaaliturvaa on kehitettävä niin, että se pystyy paremmin tukemaan ihmisiä elämäntilanteissa, joissa työ, opiskelu, vapaa-aika ja vastuu omaisista limittyvät toisiinsa.