Koulutus ratkaisee

27.12.2018

Koulutus ratkaisee

Tutkimustiedon ja muun muassa PISA-tulosten mukaan koulutuksellisen tasa-arvon rapautumisesta on selviä merkkejä. Koulu ei enää kykene tasoittamaan perhe- ja kulttuuritaustasta johtuvia eroja niin kuin ennen. Matala koulutustaso periytyy sukupolvelta toiselle.

Vaikka enemmistö suomalaisista voi paremmin kuin koskaan ja elintaso on noussut, Suomessa on kasvava joukko ihmisiä, joiden mahdollisuudet rakentaa hyvää elämää ja turvaa ovat yhä heikommat. Ne, jotka hyötyisivät koulutuksesta eniten, saavat sitä kaikkein vähiten.

Kaikille lapsille ja nuorille tuleekin turvata tasa-arvoinen mahdollisuus oppia. Tämä tasa-arvoinen oppiminen lähtee varhaiskasvatuksesta, joka muuttuu asteittain maksuttomaksi kaikille. Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat.

Peruskoulun jälkeen kaikille nuorille tulee taata opiskelupaikka. Jos tuossa iässä nuori jää yksin, ilman kenenkään tukea, ilman koulupaikkaa, yksin kotiin kenties vain pelikone seurana, voimme vain arvailla mitä siitä seuraa.

Meillä ei ole varaa antaa nuorten syrjäytyä.

Ilman koulutukseen ja tutkimukseen panostamista emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa.