BLOGIT

 

Tutkimustiedon ja muun muassa PISA-tulosten mukaan koulutuksellisen tasa-arvon rapautumisesta on selviä merkkejä. Koulu ei enää kykene tasoittamaan perhe- ja kulttuuritaustasta johtuvia eroja niin kuin ennen. Matala koulutustaso periytyy sukupolvelta toiselle.Vaikka enemmistö suomalaisista voi paremmin kuin koskaan ja elintaso on noussut, Suomessa...

Aikamme asettaa yhä enemmän haasteita vanhemmuudelle. Stressi ja uupumus näkyvät juuri lapsiperheiden arjessa. Kuormitusta koetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa. Perhe on tärkein kasvuympäristö lapselle ja nuorelle. Perheiden ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin silloin, kun omat voimat eivät riitä. Erilaiset lapsiperhepalvelut ovat silloin...

Lapsiperheköyhyys on ongelma

7.3.2019

Koululaisten talvilomat ovat meidän alueella meneillään. Kun koululaiset palaavat ensi viikolla takaisisin opinahjoihinsa, alkaa lomakuulumisten vaihto. Yksi on ollut Kanarialla, toinen laskettelemassa Itävallassa, kolmas hiihtämässä Lapissa, joku vielä kylpylälomalla, mutta.... entäpä ne lapset, joiden perheissä mietitään, miten saada rahat riittämään lomalla edes ruokaan.Köyhyydestä kärsivä lapsi jää ulkopuoliseksi jo varhain, päiväkoti-ikäisenä ja alakoululaisena. Lapset e...ivät halua kertoa omasta arjestaan, he häpeävät perheensä tilannetta. Lapsiperheköyhyys ei ole lasten häpeä, vaan se on meidän suomalaisten häpeätahra! Köyhyys heikentää lasten ja perheiden arkista hyvinvointia, köyhyyden periytyminen ja sukupolvien yli jatkuva syrjäytyminen on katkaistava. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus tavoitella unelmiaan ja kouluttautua elämäntilanteesta ja tulotasosta riippumatta. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on arvovalinta, johon haluan sitoutua!


Itä-Suomen tulee säilyä elinvoimaisena ja hyvänä asuinpaikkana


14.3.2019

Itä-Suomen elinvoiman kannalta merkittävimmät asiat ovat osaavan työvoiman saatavuus ja
toimivat liikenneyhteydet.

Itärata -Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta Pietariin - on saatava kärkeen
investointilistalla, ja niin Kuopioon kuin Joensuuhun on saatava kolmen tunnin
yhteys Helsingistä. Valtateiden 5 ja 6 turvallisuutta ja tasoa on parannettava.

Koulutukseen tehdyt leikkaukset on peruttava ja resursseja on lisättävä työllisyyden
edistämiseen. Ammatillisen koulutuksen uudistus on otettava mahdollisimman pian
uuteen tarkasteluun, että opiskelijat saavat riittävän ja ammattitaitoisen
opetuksen.


Ei lihaveroa!

Vaalitilaisuuksissa keskusteluissa joudun vastaamaan kysymykseen: " Mitenkäs se lihavero, oletteko te demarit laittamassa lihan verolle, mitäs me syödään, kun liha on sitten kallista?"
HALUAN NYT TÄSSÄ OIKAISTA VÄÄRÄÄ TIETOA:
SDP:n ajaa kotimaassa tuotettujen vihannesten, juuresten ja kasvisten arvonlisäveron alennusta, ei lihan eikä yleensäkään elintarvikkeiden arvonlisäveron korotusta!
Alv:n alennuksella halutaan lisätä kotimaisen juuresten ja kasvisten kulutusta.
On tärkeä turvata kotimaisen ruuantuotanto ja työpaikkojen säilyminen Suomessa.
Jokaisen omilla valinnoilla on merkitystä!

KULTTUURI - HENKISTÄ PERUSTURVAA

Näiden vaalien alla kukaan ei ole puhunut kulttuurista. Kuitenkin taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus on kasvanut, koska paine elämänlaatuun ja elämyksellisyyteen on lisääntynyt. Tänä päivänä merkitykselliseksi
on noussut aineeton, ekologinen ja eettinen kulutus; ja sitähän kulttuuri, jos mikä on!

Teatterissa tai konserteissa käyminen voi olla ihmisille miellyttävä vapaa-ajan harrastus siinä kuin diskoissa bailaaminen tai
lätkämatsissa käyminen.

Kulttuuri on verrattomasti enemmän ja olennaisesti muuta kuin harrastus. Se on sellaisten arvojen, henkisen ilmapiirin luoja ja
ylläpitäjä, joiden varassa ihminen voi kokea elämänsä mielekkääksi ja sisällökkääksi.

Kulttuuri on "aineeton" elementti, joka vaikuttaessaan yleiseen henkiseen ilmapiiriin, vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Myös
sellaisen, joka ei koskaan käy konserteissa, teatterissa, oopperassa tai taidenäyttelyssä.

Kulttuuri on henkistä perusturvaa niillekin, jotka siitä viis' veisaavat - sen vaikutus on välillistä ja kumuloituvaa.

Kun kulttuuri koetaan ihmisen vapaa-aikaan kuuluvaksi, henkeväksi harrastukseksi, eräänlaiseksi henkiseksi liikuntatoimeksi, syntyy vääristynyt kuva. On jo syntynyt käsitys. että yhteiskunta tukee kulttuuria. Tosiasiassa asia on juuri päinvastoin - kulttuuri tukee yhteiskuntaa.

Kirjallisuus, elokuva, musiikki, tanssi, teatteri, kuvataide - ne eivät vain heijasta ihmisyhteisön tilaa, vaan parhaimmillaan kannattelevat ihmisyyttä ja ankkuroivat kunkin aikakauden siihen suureen virtaan, jota nimitetään humanismiksi. Kulttuuri on alue, joka puolustaa humanismin arvoja: hyvyyttä, kauneutta, oikeudenmukaisuutta.

Olennaista on se, ettei vuosikymmenten aikaan pystytettyjä sivistysyhteiskunnan perusrakenteita pureta. Vuosikymmenten ajan vaalittuja periaatteita ihmisten tasa-arvoisesta oikeudesta kulttuurin peruspalveluihin romuteta. Ne ovat yhtä olennainen osa hyvinvointiyhteiskuntaa, kuin fyysisen selviytymisen takaavat peruspalvelut. Ne pitää turvata.