Tiina Kaartinen

101

Hyvinvointialuevaalit


Olen kuopiolainen kolmannen kauden kaupungin valtuutettu. Olen ollut yhden kauden perusturva -ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana ja viime valtuustokaudella olin kaupunginhallituksen jäsen, alkaneella valtuustokaudella olen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja. Toimin tällä hetkellä Savo-Karjalan sosialidemokraattien puheenjohtajana. Olen työssä päiväkodinjohtajana Rauhalahden päiväkodissa Kuopiossa. Perheeseeni kuuluu palomestarin työstä vapaalle siirtynyt aviomies ja abiturientti tytär sekä kotoa jo pois muuttaneet tytär sekä kolme bonuspoikaa.


Olen ehdolla Pohjois-Savon hyvinvointialuevaaleissa. Vaalipäivä on 23.1.2022. 

Haluan puolustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita koko Pohjois-Savon alueella. Palvelujen on oltava helposti saavutettavia ja lähellä käyttäjää. Jokaisen pohjoissavolaisen pitää voida luottaa siihen, että ambulanssi tai paloauto saapuu tarvittaessa, hoitoon pääsee nopeasti niin vatsakipujen kuin mielenterveyden ongelmien kanssa, tukea ja neuvoja on saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

Vahvat ja luotettavat julkiset palvelut

Tulevaisuudessa hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ensihoidon ja pelastuspalvelut koko Pohjois-Savon alueella. Palvelut tuotetaan pääosin julkisesti. Niitä täydentävät kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat.

Tärkeät lähipalvelut
Lähipalvelut ovat kaiken perustana. Palvelujen saaminen tutuilta ammattilaisilta tuo turvaa. Palveluita on järjestettävä siellä, missä niiden käyttäjät ovat. Digitaaliset ja sähköiset palvelut tukevat oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja täydentävät tarjontaa. Ne eivät syrjäytä ammattilaisen kohtaamista.

Pelastustoimi turvaa koko Pohjois-Savoa
Pelastustoimen palvelutaso on turvattava koko maakunnan alueella ja sopimuspalokuntien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Palveluja on saatava kohtuullisessa ajassa. Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyötä on tiivistettävä. Suuronnettomuuksiin varautumisessa pelastustoimen ja sairaanhoidon yhteistyö ensihoidosta päivystyksiin ja vaativaan tehohoitoon on tärkeää. 

Mielenterveyteen varhainen tuki

Mielenterveysongelmiin on saatava apua ajoissa ja arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja työpaikoilla. Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluja. Eheät mielenterveyspalvelut tarvitsevat sosiaali-, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyötä. 

Ikääntyneellä on oikeus kotiin
On tärkeää, että ikääntyneet voivat mahdollisimman usein ja pitkään asua kotona. Tämä varmistetaan vahvistamalla kotihoitoa ja tuettua asumista. Ikääntyneen koti voi olla myös siellä, missä tukea ja hoivaa on saatavissa ympärivuorokautisesti. Tehostetun palveluasumisen on oltava mahdollista oikea-aikaisesti.

Turvataan toimiva lastensuojelu
Perheitä tuetaan ennaltaehkäisevillä palveluilla, varhaisella tuella ja hyvällä yhteistyöllä. Aina tämä ei riitä ja tästä syystä tarvitaan lastensuojelua, jossa lapsen etu on ensisijainen. Tavoitteena on, että perhe saa toimia tutun ja luotettavan työntekijän kanssa ja saa tarvittaessa monialaista apua.

Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö
Hyvinvoiva ja työhön motivoitunut ammattilainen on hyvän ja laadukkaan palvelun tae. Tämä tarkoittaa työsuhteiden vakinaistamista ja edellyttää hyvää johtamista. On panostettava työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen vetovoiman lisääntymiseen


.