Tiina Kaartinen 

Suurella sydämellä

Ehdolla Kuopion kaupunginvaltuustoon

Kuuntelen, välitän ja vaikutan

Päätin lähteä ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin. Haluan antaa osaamiseni ja tietämykseni kuopiolaisten hyväksi. Vielä on paloa ja halua vaikuttaa paremman Kuopion luomisessa. 

 Olen toiminut Kuopion politiikassa vuodesta 2008. Ensimmäisellä kerralla pääsin varavaltuutetuksi ja sitten neljän vuoden päästä, vuonna 2012  tulin valituksi kaupunginvaltuustoon samoin kuin  vuonna 2016. Tällä valtuustokaudella  olen ollut myös kaupunginhallituksen jäsen. Kaupunginhallitus on ollut minulle politiikan oppikoulu. Kaupunginhallistuksen jäsenen pitää perehtyä todella moniin asioihin kaupungissa, kaavoituksesta, elinkeinoelämään ja varhaiskasvatuksesta kansainväliseen yhteistyöhön. Pitää pystyä näkemään kaupunki kokonaisuutena. 

Mielestäni hyvän elämän perusta luodaan kunnissa, lähellä ihmistä.Monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatus-ja koulutuspalvelut takaavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia. Terveelliset ja turvalliset tilat ovat jokaisen päiväkotilapsen, koululaisen ja työntekijän oikeus. Lasten ja nuorten pitää päästä jatkossa terapiapalveuihin huomattavasti nopeammin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollistavat meille kaikille hyvän hoidon sairauden tai muun vastoinkäymisen kohdatessa. Inhimillinen vanhuus on jokaisen perusoikeus. Hyvin suunnitellut ja turvalliset asuinympäristöt sekä vapaa-ajan palvelut tuovat mukanaan viihtymistä, harrastusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Haluan olla mukana rakentamassa sellaista kotikaupunkia jossa meillä kaikilla on hyvä olla ja myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. On tärkeää että Kuopio kasvaa ja kehittyy. Jatkossakin on huolehdittava siitä, että Kuopiossa  on hyvät olosuhteet yrittää ja luoda uusia työpaikkoja.

Kaupungin tulee tulevaisuudessa pystyä olemaan huokutteleva työnantaja. Henkilökunnan työhyvinvointiin pitää kiinnittää  enemmän huomiota. Työhyvinvointi liittyy aina työhön. Olleellista on ns ihmisenkokoinen työmäärä, asialliset työolot, kunnolliset työvälineet, hyvä johtaminen ja henkilökunnan kuunteleminen sekä mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen.


Kymmenen päivää kuntavaaleihin. Seuraavina kymmenenä päivänä laitan ajatuksiani meille kuopilaisille tärkeistä asioista.  


Erilaisiin tukipalveluihin kuten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, puheterapia-ja toimintaterapiapalveluihin tulee päästä huomattavasti nykyistä nopeammin. #PidetäänHuolta #kuntavaalit2021 #ainapienenpuolella157